Õppekeskkonnast

Lähiajalugu I osa

 

Õppeteksti autorid: Toomas Hiio, Karin Lippus

Retsensendid: Kaarel Piirimäe, Viivi Rohtla

Toimetaja: Mirjam Puumeister

E-keskkonna toimetaja: Marili Pärtel

Keeletoimetajad: Marika Kullamaa, Piret Põldver

Tehniline teostus: Kristiina Anvelt, Henri Leik

Autoriõigus
Maurus Kirjastus OÜ
Tartu mnt 74, Tallinn 10144
üldnumber: 69 71 011
mobiil: 59 196 117
www.kirjastusmaurus.ee
tellimine@kirjastusmaurus.ee

Kõik õigused käesolevale väljaandele on seadusega kaitstud.
Ilma autoriõiguse omaniku kirjaliku loata pole lubatud ühtki selle väljaande osa paljundada ei mehaaniliselt ega muul viisil.