2.3. Sõjategevus 1916. ja 1917. aastal

2.3. Sõjategevus 1916. ja 1917. aastal

Eelmine
Järgmine

❯ Venelased läänerindel
❯ Kaart: Skagerraki merelahing

Venelased läänerindel

Mässupisiku levitajateks Läänerindel peeti Vene sõdureid. 1915. aastal, kui Vene armee kannatas suure laskemoonapuuduse käes, sõlmiti kokkulepe Prantsusmaaga, mille alusel saatis Venemaa vastutasuks laskemoona eest Prantsusmaale viis brigaadi rohkem kui 40 000 mehega. Brigaadid saadeti Prantsusmaale Siberi ja Hiina kaudu, kus mehed Port Arturis laevadele pandi ning ümber Aasia, läbi Suessi kanali ja üle Vahemere Marseille’ sadamasse veeti. Venelased jõudsid läänerindele 1916. aasta suvel. Kaks brigaadi võitlesid Prantsuse väejuhatuse alluvuses Kreekas Keskriikide vägede vastu.

Venelased, kes olid aprillis ja mais 1917 peetud Aisne’i lahingus kandnud suuri kaotusi, viidi tagalasse ümberformeerimisele ja väljaõppele. 1917. aasta juunis hakkasid kahe Vene brigaadi sõdurid mässama ja keeldusid Prantsusmaa eest sõdimast. Mäss suruti maha septembris ning sõdurid saadeti Prantsusmaa ja Põhja-Aafrika vangilaagritesse. Pärast enamlaste võimuhaaramist 1917. aasta novembris ja Venemaa lahkumist Antandist saadeti venelased kodumaale, kuid paljud jäid ka Prantsusmaale.

Vene brigaadides Prantsusmaal teenis umbes 500 eestlast, kellest ligikaudu pooled langesid. Pärast 1917. aasta veebruarirevolutsiooni valmistasid eestlased endale väikesed sinimustvalged lipud, et ülejäänud Vene sõduritest eristuda. 1918. aasta mais, kui Prantsusmaa tunnustas de facto Eesti iseseisvust, formeeriti Saksa sõjavangist vabanenud ja mujalt tulnud eestlastest umbes 500-meheline eesti koondpataljon, mida juhtisid alampolkovnik Richard Luik ja leitnant August Orgussaar. Pataljon asus Bresti sadamas ning valvas ja laadis laevadele sõjavarustust, mida Prantsusmaa Vabadussõja ajal meritsi Eestile saatis.

Lojaalseks jäänud venelastest formeeriti Vene leegion, mis võitles läänerindel esimese maailmasõja lõpuni. Seejärel saadeti mehed, kes soovisid kodumaale minna, kodusõja kaosesse sattunud Venemaale tagasi. Viimase seas oli ka 20-aastane Rodion Malinovski, kellest sai hiljem NSV Liidu marssal ja kes oli 1957–1967 NSV Liidu kaitseminister.

Skagerraki merelahing

L2hiajalugu_gymn_Iosa_lk90

Mõlemas maailmasõjas oli Skagerraki väin nii sakslastele kui ka brittidele strateegiliselt väga oluline.

Eelmine
Järgmine
Minu märkmed

Lisa uus märge