2.3. Kahepooluselise maailma kujunemine

2.3. Kahepooluselise maailma kujunemine

Eelmine
Järgmine

❯ Euroopa jagunemine sõjalisteks blokkideks külma sõja ajal

❯ Korea sõda

❯ Sõjalised blokid väljaspool Euroopat


 

Euroopa jagunemine sõjalisteks blokkideks külma sõja ajal (õpik lk 51)

Euroopa jagunemine sõjalisteks blokkideks külma sõja ajal (õpik lk 51)

 


 

Korea sõda (õpik lk 53)

Korea sõda (õpik lk 53)

 


Sõjalised blokid väljaspool Euroopat

ANZUS asutati 1951. a kommunismi leviku ohjeldamiseks Vaikse ookeani piirkonnas. Selle liikmed olid USA, Austraalia ja Uus-Meremaa. Viimane on oma liikmelisuse peatanud, sest kuulutas oma territooriumi ja territoriaalveed tuumavabaks tsooniks. See takistab USA laevade sisenemist Uus-Meremaa sadamatesse. Organisatsioon on olemas ka praegu, keskendudes USA ja Austraalia koostööle terrorismivastase võitluse vallas.

SEATO (Kagu-Aasia Lepingu Organisatsioon) asutati 1954. a Manila paktiga. Selle eesmärk oli takistada kommunistlike riikide (eelkõige NSV Liidu ja Hiina) mõju laienemist Kagu-Aasias. Blokiga liitusid USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Austraalia, Uus-Meremaa, Filipiinid, Tai, Pakistan (lahkus 1972. a) ja Bangladesh (pärast iseseisvumist Pakistanist 1971. a). Suured Kagu-Aasia riigid Birma (Myanmar) ja Indoneesia SEATOga oma siseprobleemide tõttu ei ühinenud. Kagu-Aasia riikide Lõuna-Vietnami, Laose ja Kambodža ühinemist ei võimaldanud 1954. a sõlmitud Genfi leping, mis lõpetas esimese Indohiina sõja Prantsusmaaga. SEATO võttis need riigid aga oma kaitse alla, mistõttu USA ja teised SEATO liikmed võitlesid hiljem Vietnami sõjas Lõuna-Vietnami poolel Põhja-Vietnami vastu. SEATO likvideeriti 1977. a.

CENTO (tuntud ka kui Bagdadi pakt) asutati 1955. a. Selle liikmed olid Ühendkuningriik, Iraan, Iraak, Pakistan ja Türgi. USA ei saanud liituda Iisraeli lobitöö tõttu Kongressis, kuid ühines 1958. a pakti sõjalise komiteega. Pakti eesmärk oli ohjeldada NSV Liidu mõju Lähis-Idas. CENTO üheks ajendiks oli Iraani peaministri Mohammad Mosaddeghi valitsuse (1951–1953) tegevus, mille tulemusena natsionaliseeriti Iraanis naftatööstus. Briti ja USA salateenistused pelgasid Iraani lähenemist NSV Liidule ja korraldasid Mossaddeghi kukutamise.
CENTO ei muutunud kunagi tugevaks sõjaliseks blokiks. CENTO langus algas juba 1958. a, kui Iraagis kukutati monarhia. Iraagi uus valitsus sõlmis sidemed NSV Liiduga ja lahkus Bagdadi paktist. 1974. a tungisid Türgi väed Küprosele, mis oli endine Briti valdus ja Briti Rahvaste Ühenduse liige. Seepeale loobus Ühendkuningriik pakti toetamisest oma väekontingendiga. Pakt lõpetati 1979. a seoses Iraani islamirevolutsiooniga.

Eelmine
Järgmine
Minu märkmed

Sorry, the comment form is closed at this time.