Eessõna

Eessõna

Järgmine

E-keskkonna loomise eesmärgid

Olete „Lähiajaloo“ toetava e-keskkonna lehel. Esmajärjekorras leiate siit meie gümnaasiumile mõeldud „Lähiajalugu I“ paberõpiku lisalugemispalad. Nimelt olid Toomas Hiio ja Karin Lippus niivõrd produktiivsed autorid, et kõik kirjutatu ei mahtunud paberkaante vahele ära. Lisalugemised on paberõpikus markeeritud arvuti ja luubi sümboliga ning nende eesmärk on võimaldada minna huvipakkuva teemaga süvitsi, pakkuda taustainfot või teistsugust vaatenurka. Hea õppematerjali tunnuseks on tänapäeval paindlikkus. Rõhutame aga, et need lisalugemised ei ole eraldiseisvad peatükid ning töötavad vaid koos paberõpiku tekstiga.

E-keskkonna struktuur

Ajaloo periodiseerimine on alati veidi meelevaldne – see on abivahend mõistmaks ajaloo kulgemist. Üks viis on piiritleda maailma ajalugu läbi sõdade ja neid lõpetanud rahukonverentside, kus teatavasti fikseeritakse sõja tulemusel tekkinud uued piirid ja määratletakse riikidevahelised suhted. Gümnaasiumi lähiajaloo kursustest esimesele vastav õppematerjal esitab kronoloogiliselt kahe maailmasõja sündmusi. E-keskkonna struktuur järgib paberõpiku oma ning lisalugemispalad on liigendatud samade peatükkide alusel, mis käsitlevad teemasid:
• maailm esimese maailmasõja eel,
• esimene maailmasõda,
• sõdadevaheline maailm,
• teine maailmasõda.

Kuid me ei piirdu toetavas e-keskkonnas vaid lisalugemisega, siit leiate ka olulisemad paberõpiku kaardid-skeemid-illustratsioonid, mida soovi korral klassi ees suuremalt tahvile kuvada. Samuti on olemas põhjalikum mõistesõnastik kui paberõpikus.

Oleme avatud kõikvõimalikele ettepanekutele, lisamaterjalidele ja viidetele. Kasutajate tagasiside on meie jaoks oluline. Kui leiate, et tegemist on väärt toega, plaanime edaspidi koondada siia ka gümnaasiumi lähiajaloo II ja III kursuse lisamaterjale.

Head kasutamist!
Teie kirjastus Maurus

Järgmine
Minu märkmed

Lisa uus märge