Eessõna

Eessõna

Järgmine

E-keskkonna loomise eesmärgid

Olete „Lähiajaloo“ toetava e-keskkonna lehel. Esmajärjekorras leiate siit meie gümnaasiumile mõeldud „Lähiajalugu I“ ja “Lähiajalugu II” paberõpikute lisalugemispalad. Nimelt olid Toomas Hiio ja Karin Lippus niivõrd produktiivsed autorid, et kõik kirjutatu ei mahtunud paberkaante vahele ära.
Kuid me ei piirdu toetavas e-keskkonnas vaid lisalugemisega, siit leiate ka olulisemad paberõpiku kaardid-skeemid-illustratsioonid, mida soovi korral klassi ees suuremalt tahvlile kuvada. Samuti on olemas põhjalik mõistesõnastik.

Lähiajalugu I

Ajaloo periodiseerimine on alati veidi meelevaldne – see on abivahend mõistmaks ajaloo kulgemist. Üks viis on piiritleda maailma ajalugu läbi sõdade ja neid lõpetanud rahukonverentside, kus teatavasti fikseeritakse sõja tulemusel tekkinud uued piirid ja määratletakse riikidevahelised suhted. Gümnaasiumi lähiajaloo esimesele kursusele vastav õppematerjal esitab kronoloogiliselt kahe maailmasõja sündmusi. E-keskkonna struktuur järgib paberõpiku oma ning lisalugemispalad on liigendatud samade peatükkide alusel, mis käsitlevad teemasid:

 1. Maailm Esimese maailmasõja eel
 2. Esimene maailmasõda
 3. Sõdadevaheline maailm
 4. Teine maailmasõda

Lisalugemised on paberõpikus markeeritud arvuti ja luubi sümboliga ning nende eesmärk on võimaldada minna huvipakkuva teemaga süvitsi, pakkuda taustainfot või teistsugust vaatenurka. Hea õppematerjali tunnuseks on tänapäeval paindlikkus. Rõhutame aga, et “Lähiajalugu I” lisalugemised ei ole eraldiseisvad peatükid ning töötavad vaid koos paberõpiku tekstiga.

Lähiajalugu II

Gümnaasiumi lähiajaloo teine kursus hõlmab perioodi külma sõja algusest tänapäevani. Kahe üliriigi – USA ja NSV Liidu – vastaseisu kõrval on olulisel kohal nn kolmanda maailma riikides toimunud ühiskondlikud protsessid. Mitmed peatükid käsitlevad Eesti ajalugu Teisest maailmasõjast kuni riigi iseseisvuse taastamiseni. E-keskkonna struktuur järgib paberõpiku teemasid:

 1. Eesti Teises maailmasõjas
 2. Külma sõja kujunemine
 3. Nõukogude Liit ja kommunistlik süsteem
 4. Rahvusvahelised suhted 1950.–1980. aastatel
 5. Lääneriigid ja Nõukogude Liit külma sõja ajal
 6. Nõukogude Liidu ja idabloki lagunemine
 7. Maailm pärast külma sõja lõppu

Lisalugemised annavad ühelt poolt võimaluse süveneda teemadesse, mida paberõpikus on juba põgusalt tutvustatud. Näiteks leiavad huvilised lisalugemist põhjamaade poliitika ja ajaloo kohta. Teiselt poolt on e-keskkonda lisatud mõned täiesti uusi teemasid käsitlevad tekstid. Nii leiab lisalugemiste hulgast ülevaate Ladina-Ameerika ajaloost külma sõja perioodil.

Oleme avatud kõikvõimalikele ettepanekutele, lisamaterjalidele ja viidetele. Kasutajate tagasiside on meie jaoks oluline. Kui leiate, et tegemist on väärt toega, plaanime edaspidi koondada siia ka gümnaasiumi lähiajaloo III kursuse lisamaterjale.

Head kasutamist!
Teie kirjastus Maurus

Järgmine
Minu märkmed

Lisa uus märge