2.6. Impeeriumide lagunemine ja Pariisi rahukonverents

2.6. Impeeriumide lagunemine ja Pariisi rahukonverents

Eelmine
Järgmine

❯ Austria-Ungari keisririigi lagunemine
❯ Kalifaat
❯ Venemaa vähemusrahvuste iseseisvusdeklaratsioonid
❯ Wilsoni 14 punkti
❯ Kaart: Euroopa pärast esimest maailmasõda
❯ Kaart: Sõjategevus Euroopa-Venemaal

 

Austria-Ungari keisririigi lagunemine

1917. aasta mais teatasid Austria parlamendi poola, ukraina, tšehhi, sloveeni ja horvaadi saadikud oma taotlusest moodustada rahvusriigid. 1918. aasta 16. oktoobril andis keiser Karl I riigi Austria-osale nn Rahvaste manifesti (Völkermanifest), mis nägi ette vabade rahvaste konföderatsiooni asutamise. Kuid impeerium lagunes:

1) Austria sakslased moodustasid 21. oktoobril Austria-Saksa rahvuskogu ja valitsuse;
2) tšehhid ja slovakid kuulutasid 28. oktoobril välja Tšehhoslovakkia vabariigi;
3) Galiitsia liitus oma riikluse taastanud Poolaga;
4) sloveenid ja horvaadid ning Bosnia ja Hertsegoviina eraldusid 29. oktoobril ja moodustasid koos serblastega Jugoslaavia kuningriigi;
5) Rumeenia võttis oma kontrolli alla Transilvaania;
6) 31. oktoobril 1918 lõpetas Ungari valitsus reaaluniooni Austriaga;
7) 11. novembril loobus Karl I keisrivõimust Austrias ja 13. novembril kuningavõimust Ungaris; Austria, Ungari ja Tšehhoslovakkia kuulutati vabariikideks.

Ungarist sai 1920. aastal uuesti kuningriik, kuid ilma kuningata. Riiki valitses 1920–1944 riigihoidja (regent) Miklós Horthy, kes oli admiral ja Austria-Ungari laevastiku viimane ülemjuhataja.

L2hiajalugu_gymn_Iosa_lk118

 

Kalifaat

1922. aasta novembris likvideeriti Osmani sultanaat ja sultan saadeti maalt välja. Sultanitele kuulus alates 16. sajandist ka sunniitide kaliifi tiitel. Kaliif on isik, keda tunnustatakse prohvet Muhamedi poliitilise ja religioosse järeltulija ning sunniitide ülemaailmse juhina. Pärast Mehmet VI maalt väljasaatmist läks kaliifi tiitel üle tema sugulasele Abdülmecit II-le. 1924. aastal likvideeris president Mustafa Kemal ametlikult kalifaadi ja kuulutas Türgi ilmalikuks riigiks.

2014. aastal kuulutas end kaliifiks Islamiriigi liider Abu Bakr al-Baghdadi, keda aga islamimaailm sellena ei tunnusta.

 

Venemaa vähemusrahvuste iseseisvusdeklaratsioonid

  • 20. novembril 1917 kuulutati välja Ukraina iseseisvus. 1918. aasta jaanuaris moodustati Ukraina rahvavabariik. Selle peaminister Vsevolod Holubovõtš juhtis Ukraina delegatsiooni Brest-Litovskis, kuid pärast Brest-Litovski rahulepingut lõid Saksa okupatsioonivõimud Ukrainas oma marionettriigi hetman Pavlo Skoropadski juhtimisel.
  • 6. detsembril 1917 kuulutati välja Soome iseseisvus, mida tunnustas ka Nõukogude Venemaa valitsus. Soome kodusõjas (1918. aasta jaanuarist maini) toetas punaseid Nõukogude Venemaa ja valgeid Saksa ekspeditsioonikorpus krahv Rüdiger von der Goltzi juhtimisel.

3. märtsi 1918. aasta Brest-Litovski rahulepingu osapooled (Saksamaa, Austria-Ungari, Türgi ja Bulgaaria ning Nõukogude Venemaa) tunnustasid Ukrainat ja Soomet iseseisvate riikidena.

  • 16. veebruaril 1918 kuulutati (kooskõlas Saksa okupatsioonivõimudega) välja Leedu vabariik.
  • 24. veebruaril 1918 kuulutas Eestimaa Päästekomitee välja Eesti iseseisvuse.
  • 25. märtsil 1918 kuulutati välja Valgevene rahvavabariik.
  • 26. mail 1918 kuulutas Gruusia end iseseisvaks.
  • 28. mail 1918 kuulutati välja Armeenia iseseisvus.
  • 28. mail 1918 kuulutati välja Aserbaidžaani Demokraatlik Vabariik.

Läti oli Saksa okupatsiooni all ja sai end iseseisvaks kuulutada alles pärast revolutsiooni Saksamaal 1918. aasta novembris.

 

Wilsoni 14 punkti

1. Lõpetada saladiplomaatia.
2. Meresõidu vabadus.
3. Vaba kauplemine riikide vahel.
4. Relvastuse vähendamine.
5. Koloniaaltülide lahendamine, arvestades kolooniates elavate inimeste huve.
6. Vägede väljatoomine Venemaa territooriumilt.
7. Belgia suveräänsuse taastamine.
8. Prantsusmaale tagastada Alsace ja Lorraine.
9. Itaalia piir peab kulgema mööda rahvuspiiri.
10. Austria-Ungari territooriumil elavatele rahvastele anda enesemääramisõigus.
11. Balkani riikidele anda enesemääramisõigus ja rahvusvaheline garantii.
12. Osmani impeeriumis elavatele mitte-türgi rahvastele anda enesemääramisõigus. Türgi suveräänsus kehtestada Türgi piirides. Vaba läbipääs Dardanellidest.
13. Luua iseseisev Poola riik. Poola peab saama rahvusvahelise garantii ja väljapääsu merele.
14. Luua rahvusvaheline organisatsioon, garanteerimaks riikide poliitilist ja territoriaalset sõltumatust.

Euroopa pärast esimest maailmasõda

L2hiajalugu_gymn_Iosa_lk122

L2hiajalugu_gymn_Iosa_lk125

Eelmine
Järgmine
Minu märkmed

Lisa uus märge