NB! Alates 2023/2024 õppeaastast on uuendatud digiõppematerjal saadaval ainult TaskuTargas:
taskutark.ee/study/uhiskonnaopetuse-opik-gumnaasiumile-i-osa
taskutark.ee/study/uhiskonnaopetuse-opik-gumnaasiumile-ii-osa

Haridusasutuse tellimuse saab kooli esindaja teha tellimiskeskkonna kaudu:
tellimine.kirjastusmaurus.ee/et/c/uhiskonnaopetus


Mauruse ühiskonnaõpetuse e-õpik katab terve gümnaasiumi kohustusliku õppekava. Õppetekstile on lisatud hulgaliselt erinevaid teemakohaseid videoid ja muud põnevat materjali.

  • Olulised Eesti ühiskonda kajastavad videod ja raadiosaated
  • Mõistesõnastik ja temaatilised lingid
  • Kordamisküsimused ja teadmiste test
  • Lõimitud Eesti ajaloo e-õpikuga

Uus-Badge-Uhiskonnaopetus-Cropped

 

Logi sisse

 

Ekraanipildid 

Ühiskonnaõpetus avaleht
Ühiskonnaõpetus alammenüü
Ühiskonnaõpetus popup
Ühiskonnaõpetus vorm
Ühiskonnaõpetus arutelu
Ühiskonnaõpetus video
Ühiskonnaõpetus sõnastik
Ühiskonnaõpetus testid
Ühiskonnaõpetus menüü

 

 

  

Lisainfo

Mauruse ühiskonnaõpetuse e-õpik põhineb samade kursuste paberõpikutel kuid on viimastest tunduvalt rikkalikum. Õppekeskkond järgib põhimõtet, et tuleb liikuda üldisemate teadmiste ja käsitluste pinnalt konkreetsemate näideteni ning siduda õppetekst igapäevaeluga. Õppetekstide autorid on oma ala eksperdid: I ja II osa autoriteks on Tõnis Saarts ja Liana Roosmaa; III ja IV osa autoriteks Maris Lauri, Heiko Pääbo ja René Värk.

Koostades ühiskonnaõpetuse e-õpikut oli meie sooviks täiendada teoreetilist õppeteksti tähenduslike ja päevakohaste näidetega (uudisklipid, meediatekstid). Illustreerivad materjalid, kaardid ja skeemid on kõik selleks, et tekitada soovi teemat ise edasi uurida.

E-õpikus leiduvad internetiallikad valisime põhimõttel, et need toetaksid õppimist ja õpetamist. Ühiskonnaõpetuse e-õpik on suunatud nii õpilasele kui ka õpetajale – see sobib iseseisvaks või juhendatud õppetööks ja tunni läbiviimiseks (esitlusfunktsioon).