Eopik-logo-mono-white-36tsp

Mauruse e-õppematerjalid pabermaterjalide kasutajale
VAATA MATERJALE
tasuta-oppematerjalid

Õppematerjalid

Alates 2021./2022. õppeaastast asuvad Mauruse digiteeritud õppematerjalid ja lisamaterjalid TaskuTarga ÕPI keskkonnas.

Käesoleval lehel nähtavad õpikud/tööraamatud on ligipääsetavad vastavat pabermaterjali kasutavale õpetajale ja tema õpilastele.

 

 

Veebikeskkonnad lisainfo saamiseks (ei vaja registreerumist)

 

Uus-Badge-Lotte

LOTTE õppekomplekti
infokeskkond

Vaata

Jutulinna 2. ja 3. klassi õppekomplektide
infokeskkonnad

Vaata

Lähiajaloo õpikut
toetav keskkond

Vaata

 

 

 

 

 

Mauruse kirjastuse e-õpikud vastavate pabermaterjalide kasutajatele

 

Usundiõpetuse tööraamat 2. klassile

SISENE

Tere, kool! Õpik 1. klassile, I osa

SISENE

Tere, kool! Õpik 1. klassile, II osa

SISENE

Tere, sõber! Õpik 2. klassile, I osa

SISENE

 

Tere, sõber! Õpik 2. klassile, II osa

SISENE

Tere, maailm! Õpik 3. klassile, I osa

SISENE

Tere, maailm! Õpik 3. klassile, II osa

SISENE

Keemia lühikursus põhikoolile. Tööraamat

SISENE

 

Füüsika õpik 8. klassile

SISENE

Füüsika õpik 9. klassile

SISENE 

ХИМИЯ. Учебник для 8 класса

SISENE

Müüt ja kirjandus

SISENE

 

Draamaraamat

SISENE 

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

SISENE

Mehaanika: dünaamika, perioodilised liikumised

SISENE

Elektromagnetism

SISENE

 

Energia

SISENE

Mikro- ja megamaailma füüsika

SISENE

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasulised e-õppekeskkonnad

Seitsme päeva jooksul pärast registreerumist saab õppekeskkondadega tutvuda tasuta!

Hinnakiri

Uus-Badge-Kirjandusjafilm-02

Kirjandus ja film

VAATA

 

 

 

 

 

 

Kontakt