Eopik-logo-mono-white-36tsp

Mauruse e-õppematerjalid pabermaterjalide kasutajale
VAATA MATERJALE
tasuta-oppematerjalid

Õppematerjalid

Alates 2021./2022. õppeaastast asuvad Mauruse digiteeritud õppematerjalid ja lisamaterjalid TaskuTarga ÕPI keskkonnas.

Käesoleval lehel nähtavad õpikud/tööraamatud on ligipääsetavad vastavat pabermaterjali kasutavale õpetajale ja tema õpilastele.

 

 

Veebikeskkonnad lisainfo saamiseks (ei vaja registreerumist)

 

Uus-Badge-Lotte

LOTTE õppekomplekti
infokeskkond

Vaata

Jutulinna 2. ja 3. klassi õppekomplektide
infokeskkonnad

Vaata

Lähiajaloo õpikut
toetav keskkond

Vaata

 

 

 

 

 

Mauruse kirjastuse e-õpikud vastavate pabermaterjalide kasutajatele

 

Usundiõpetuse tööraamat 2. klassile

SISENE

Tere, kool! Õpik 1. klassile, I osa

SISENE

Tere, kool! Õpik 1. klassile, II osa

SISENE

Tere, sõber! Õpik 2. klassile, I osa

SISENE

 

Tere, sõber! Õpik 2. klassile, II osa

SISENE

Tere, maailm! Õpik 3. klassile, I osa

SISENE

Tere, maailm! Õpik 3. klassile, II osa

SISENE

Keemia lühikursus põhikoolile. Tööraamat

SISENE

 

Füüsika õpik 8. klassile

SISENE

Füüsika õpik 9. klassile

SISENE 

Müüt ja kirjandus

SISENE

Draamaraamat

SISENE 

 

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

SISENE

Mehaanika: dünaamika, perioodilised liikumised

SISENE

Elektromagnetism

SISENE

Energia

SISENE

 

Mikro- ja megamaailma füüsika

SISENE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasulised e-õppekeskkonnad

Seitsme päeva jooksul pärast registreerumist saab õppekeskkondadega tutvuda tasuta!

Hinnakiri

Uus-Badge-Kirjandusjafilm-02

Kirjandus ja film

VAATA

 

 

 

 

 

 

Kontakt