NB! Alates 2023/2024 õppeaastast on uuendatud digiõppematerjal saadaval ainult TaskuTargas:
taskutark.ee/study/veebikursus-praktiline-eesti-keel

Haridusasutuse tellimuse saab kooli esindaja teha tellimiskeskkonna kaudu:
tellimine.kirjastusmaurus.ee/et/c/eesti-keel


Eesti keele e-õppematerjal koondab kolme gümnaasiumi praktilise eesti keele kursust. E-keskkonna juurde kuulub ka komplekt töölehti. Iga tööleht tutvustab lühidalt üht teemat, sisaldab teemakohaseid ülesandeid ja ortograafia kordamisharjutusi.

  • Palju erineva suunitlusega (nii iseseisvat kui rühmatööd eeldavaid) ülesandeid
  • Arutlevad teemapüstitused
  • Kordamistestid
  • Lisamaterjalid, rollimängud

Uus-Badge-Eestikeel-Cropped

 

 Logi sisse 

 

 

  

Lisainfo

Praktilise eesti keele e-õpik koondab kolme kohustuslikku, praktiliseks harjutamiseks mõeldud kursust. Õpetaja ja õpilase töö lihtsustamiseks on iga teema kohta olemas ülevaatlik tutvustav tekst, peatüki lõpus on esitatud lingid lisamaterjalidele, arutlusküsimused ja testid.

Kuna paljud teemad läbivad kõiki kolme kursust, on õpiku sisukord liigendatud nii osaoskuste kui ka kursustepõhiselt.

Kuivõrd teemavalik on õpikus lai ning see hõlmab eesti keelt ja meediaõpetust, aitab selle valmimisele kaasa palju kaasautoreid. Esimese ja kolmanda kursuse põhiautor on Karin Kaljumägi.