24. november 2014 Maurus

Saatsime koolidesse Lotte õppekomplekti tutvustava kataloogi

Novembri keskpaigas saatsime koolidesse esimese klassi õppekomplekti tutvustava kataloogi, milles on kõigi kaheksa teose lühikirjeldused, esikaaned ja näidisleheküljed õpikute sisudest. Komplekti kuuluvad aabits, aabitsa töövihik, kirjatehnika vihik, lugemik, lugemiku töövihik, matemaatika tööraamatu I ja II osa ning loodusõpetuse tööraamat.

Oleme nende õppematerjalidega töötanud enam kui poolteist aastat. Meie autorite ja toimetajate kollektiiv on teinud omavahel tihedat koostööd – seeläbi järgivad matemaatika ja loodusõpetuse tööraamatud erinevate seoste, teemade ja tegelaste kaudu seda, kuhu on samal ajal jõutud eesti keelega.

Oleme õppeainete lõimimisele tõepoolest palju tähelepanu pööranud. Sel õppeaastal kasutavad ligi 500 õpilast emakeele materjale. Teeme nende kogemuste ja kuldaväärt ettepanekute põhjal õpikutesse parandusi ja täpsustusi, et lõpptulemus oleks parimast parim.

Tutvu kataloogiga siin >