ESIMESSE KLASSI
KOOS LOTTEGA

Lotte õppekomplekti toetav keskkond

Vaata lähemalt
kiirteated

Valmisid Matemaatika tööraamatu II osa ja Lugemiku töövihik!     VAATA

Lisatud II poolaasta täiendatud töökavad!     VAATA

tutvustus

LOTTE esimese klassi õppekomplekt

Valminud Mauruse kirjastuse ja Joonisfilmi koostöös

Mauruse esimese klassi õppekomplekt vastab põhikooli riiklikule õppekavale ja arvestab tänapäevase kooli ja lapsega. Selle eesmärk on äratada huvi kooli keskkonna ja õppimise vastu ning kinnistada õppekavas rõhutatud väärtusi ja pädevusi.

Õppekava peab tähtsaks nii eesti kultuuri traditsioone kui ka avatuse, sallivuse ja erinevuste tunnustamist. Õppekomplekt rõhutab loova, mitmekülgse ja eri rollides toimetuleva isiksuse arengut, lõimides emakeelt teiste õppeainetega.

lotte-maailm

Lotte maailm

Õppematerjalide keskkonnaks on lastele tuntud ja omaks võetud Leiutajateküla Lotte maailm.

Lotte maailmas tegutsevad väga erinevad, kuid üksteist austavad ja hoidvad ning ühiseid väärtusi jagavad elanikud, neid samu väärtushinnanguid ja käitumismustreid ootame koolilastelt, tulevastelt kodanikelt. Neid ühendab loovus, optimism, huumorimeel ja aktiivne eluhoiak.

komplekt

Õppekomplekti osad

Aabits
Aabitsa töövihik
Lugemik. Eesti keele õpik 1. klassile
Lugemiku töövihik
Kirjatehnika vihik
Matemaatika tööraamat 1. klassile, I osa
Matemaatika tööraamat 1. klassile, II osa
Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile
cta-vaata-naidiskulgi

TUTVU NÄIDISKÜLGEDEGA MAURUSE KODULEHEL

VAATA NÄIDISKÜLGI

tookava

Töökava

Õppekomplekti juurde kuulub õpetajaraamatu ülesannet täitev põhjalike selgitustega näidistöökava

VAATA TÖÖKAVA

lisamaterjalid

Lisamaterjalid

Õppekomplekti juurde kuulub palju toredaid lisamaterjale

VAATA LISAMATERJALE

opetaja-arvab

Õpetaja arvab

  • Mulle väga meeldib Lotte veebivariant, tore on leida kaasaegset, läbimõeldud, eestikeelset töömaterjali, mis haakub pabervariandiga!

    Õpetaja 1
  • Lotte komplekt on väga lapsesõbralik ning lustakas. Eriti motiveerib töökava, mis on väga hästi koostatud ja milles on integratsiooni hoolikalt silmas peetud.

    Õpetaja 2
  • Meeldib lõiming õppeainete vahel, töökava on uudselt üles ehitatud ja lisamaterjal avatav koheselt tunnis projektori kaudu vaatamiseks ka õpilastele. Arvan, et tegime õige valiku, kool tellis meile Lotte õppekomplekti uueks õppeaastaks kõigile 3 paralleelklassile.

    Õpetaja 3
tellimine

Tellimine

Täpsem info, näidisleheküljed ja tellimine Mauruse kodulehel

VAATA SIIT

Helista

5919 6117

Kirjuta

tellimine@kirjastusmaurus.ee

MaurusLogo-small41