Õppematerjal

Matemaatika kuulamisülesanded

tutvustus

Hea huviline! Matemaatika kuulamisülesanded I kooliastmele asuvad alates 2021. a sügisest TaskuTarga ÕPI keskkonnas.

Matemaatika kuulamisülesannete digiteeritud materjal õpetajale sisaldab

  • 20 kuulamisülesande helindeid,
  • vastavaid töölehti printimiseks,
  • õpetaja juhendit iga ülesande juures,
  • täidetud töölehti vaatamiseks.

Õpetaja leiab kogumikust juhised, kuidas kuulamisülesandeid läbi viia. Kuulamistekstid lugesid sisse näitlejad Ursula Ratasepp ja Sergo Vares. Soovi või vajaduse korral on võimalik ka tekste ise ette lugeda, selle jaoks olemas tekstifailid.

Ülesandeid saab kontrollida täidetud töölehtede abil, mida on võimalik projektoriga seinale/tahvlile kuvada või nutitahvlil näidata.

Tutvu tasuta kuulamisülesandega 2a!

Kooli esindaja saab osta kasutusõiguse õppeaastaks koolide tellimiskeskkonnast.