Valminud koostöös Joonisfilmiga. 

Autorid: Eve Krais (eest keele töökava), Maarika Männil (loodusõpetuse töökava), Mare Kabel (matemaatika töökava ja töölehed), Ingrit Talvist (lugemisraskustega õpilastele koostatud abimaterjal) 

Toimetajad: Heli Prii, Anneli Pilliroog, Marili Pärtel

Keeletoimetaja: Piret Põldver

Tehniline teostus: Kristiina Anvelt, Henri Leik

Autoriõigus
Maurus Kirjastus OÜ
Tartu mnt 74, Tallinn 10144
üldnumber: 69 71 011
mobiil: 59 196 117
www.kirjastusmaurus.ee
tellimine@kirjastusmaurus.ee

Kõik õigused käesolevale väljaandele on seadusega kaitstud.
Ilma autoriõiguse omaniku kirjaliku loata pole lubatud ühtki selle väljaande osa paljundada ei mehaaniliselt ega muul viisil.