Matemaatika 3. klassile (interaktiivsed ülesanded)

Kevad

Lõbusad võlurid

101. Professor Valdeko, algebra ja robotid

103. Madis ja matemaatika

Õhtul voodis luges Madis tavaliselt enne magamajäämist lambaid. Nüüd aga muutusid lambad robotiteks ja sõitsid mööda heinamaad ringi nagu niidumasinad.

Näiteks sõitis üks robot-lammas mööda heinamaad a meetrit otse, jäi seisma ja sõi 13 minutit rohtu. Seejärel keeras ta täisnurga võrra vasakule, sõitis b meetrit otse edasi ja sõi 8 minutit rohtu. Siis keeras ta jälle täisnurga võrra vasakule, sõitis a meetrit edasi ja sõi 5 minutit rohtu. Lõpuks keeras ta veel korra täisnurga võrra vasakule, sõitis b meetrit otse edasi ja sõi 9 minutit rohtu.

104. Kaart professor Valdekole

Nädal pärast klassiõhtut saatsid Jutulinna 3. klassi lapsed professor Valdekole tänukaardi.

Nutikad naljatilgad

106. Talgud ja piknik

Jutulinna 3. klassi lastest oli täna koolis 18. Pärast lõunat, kui päike juba mõnusasti soojendas, läksid kõik õue talgutele. Õpilased jagati kolme kaupa rühmadesse.

107. Murrud

108. Lipud merel

Kirjuta ülemisse lahtrisse murrujoone peal olev number ja alumisse lahtrisse murrujoone all olev number.

109. Tervik kui murd

111. Võrdleme murde

112. Murrule vastava osa leidmine

113. Murrud arvteljel

 1. Lohista joonisele puuduvad murdarvud. Kolm murdarvu jääb üle.
 1. Lohista joonisele puuduvad murdarvud.
 1. Täida lüngad täisarvu ja murru abil.

114. Kordame murde ja murdarve

 1. Kas pildil on tervik jagatud võrdseteks osadeks? Vasta esimeses lahtris kas „jah” või „ei”. Kui vastasid „jah”, siis lisa teise lahtrisse värvitud osa suurus murruna, kui “ei”, siis lisa kriips.
 1. Kirjuta murruna, kui suur osa kujundist on värvitud.
 1. Kas kujundile lisatud joon jaotab selle kaheks võrdseks osaks?  Kontrolli vastust ja põhjenda suuliselt, miks see mõne kujundi puhul nii ei ole.
 1. Võrdle värvitud osasid ja lohista lahtrisse õige märk.
 1. Murdarvud kukkusid arvteljelt alla. Pane need tagasi õigetele kohtadele.
 1. Lohista murdarvule vastav täht arvteljele. Joonista vihikusse vastuseks saadud taim.

115. Kokkuvõttev test

Suured seiklejad

117. Õhupallid ehk kordame korrutamist

 1. Korruta peast.

NB! Ülesandes on heli – vali sobiv helitugevus või vaigista kõlarid.

2. Siin saad kontrollida enda tööraamatu õhutemperatuuri ülesande vastuseid (lk 61).

3. Arvutused kevadseentega

118. Hüppavad konnad ehk kordame suuremate arvude korrutamist

 1. Arvuta.

2. Ülesanne

3. Ülesanne

119. maahinguspäev ehk kordame jagamist

 1. Ülesanne

NB! Ülesandes on heli – vali sobiv helitugevus või vaigista kõlarid.

2. Ülesanne

3. Ülesanne

4. Ülesanne

120. Järgud järjekorda ehk kordame arvu järke ja järkarve

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

3. Ülesanne

121. nagu lauamäng ehk kordame peast liitmist ja lahutamist

 1. Ülesanne.

NB! Ülesandes on heli – vali sobiv helitugevus või vaigista kõlarid.

2. Ülesanne

NB! Ülesandes on heli – vali sobiv helitugevus või vaigista kõlarid.

3. Ülesanne

4. Ülesanne

122. Jalgrattasõit ehk kordame kirjalikku liitmist

 1. Ülesanne

Lohista numbrid õigetesse kohtadesse. Kümneületust tähistab (1.

2. Ülesanne

3. Ülesanne

123. Vahemaad ehk kordame kirjalikku lahutamist

 1. Ülesanne

Lohista numbrid õigetesse kohtadesse. Laenamist tähista täpikesega.

2. Ülesanne

3. Ülesanne

124. Kevadlaat ehk kordame tehete järjekorda

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

125. Käärid, rist ja maantee ehk kordame jooni

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

Joonisel on sirged, mis lõikuvad neljas erinevas punktis.

126. Kordame tasandilisi kujundeid

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

3. Ülesanne

127.Tornide väljak ehk kordame ruumikujundeid

 1. Ülesanne

Joonisel on erinevad ruumikujundid lahtilõigatuna ehk nende kujundite pinnalaotused. Lohista iga pinnalaotuse juurde sobiv kujund ja nimetus.

2. Ülesanne

3. Ülesanne

129. Loodusretk ehk kordame pikkusühikuid

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

3. Ülesanne

130. Lumeleopard Mileedi ehk kordame massiühikuid

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

3. Ülesanne

131. Küpsetama ehk kordame mahuühikuid

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

3. Ülesanne

132. Kell klassi seinal ehk kordame ajaühikuid

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

3. Ülesanne

133. Tähed ja arvud ehk kordame tehte puuduva liikme leidmist

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

3. Ülesanne

4. Ülesanne

134. Võrdsed osad ehk kordame murde

 1. Ülesanne

Lohista murrud õigetesse kohtadesse.

2. Ülesanne

Lohista murrud tühjadesse kohtadesse nii, et võrratus oleks tõene.
Kasuta vajaduse korral eelmise ülesande juures olevat joonist.
Õige vastus värvub kontrollimisel roheliseks, vale roosaks.

135. Medalid ehk kordame murrule vastava osa leidmist

 1. Ülesanne

2. Ülesanne

136. Kokkuvõtete tegemise aeg

 1. Ülesanne