Loodusõpetus 7. klassile (interaktiivsed ülesanded)

III. Loodusnähtused

III.VIII Kasvamine ja areng on bioloogilised nähtused

Kuidas kasvavad lapsed? Vasta tabeli põhjal.

IV. Elusa ja eluta looduse seosed

IV.I Inimene uurib ökosüsteeme

Ühenda pildil kujutatud elusorganismid toiduahelateks.

Loe läbi tekst ja vasta küsimustele.

Hiireviu on tavaline kulliline, keda võib suviti näha tiirutamas põldude ja niitude kohal. Selleks ajaks, kui üks munast koorunud viupoeg kasvab 900 g kaaluvaks täiskasvanuks, on ta ära söönud umbes 300 uruhiirt kogumassiga 9000 g. Need hiired omakorda on oma kehamassi saavutamiseks tarbinud taimset toitu massiga 90 kg. Eestis pesitseb kuni 7000 paari hiireviusid. Keskmiselt kasvatab iga paar üles 2 poega. Sügiseks saavutavad pojad vanalinnu mõõtmed.

Millised järgnevatest tegevustest kirjeldavad ökosüsteemide kontaktseiret (tähista A-ga), millised kaugseiret (tähista B-ga)?

IV.III Kohastumine elukeskkonna tingimustega

Ehituslike kohastumiste kohta on sõnastatud aegade jooksul ka mitmeid reegleid, mis kirjeldavad Maal kehtivaid seaduspärasusi. Näiteks Bergmanni reegel väidab, et külmas kliimas ellujäämiseks peab püsisoojaste organismide – nt huntide – keha olema võimalikult suur, et vähendada soojakadu. Alleni reegel aga ütleb, et poolustele lähemal elavate loomade väljaulatuvad kehaosad – jäsemed, kõrvad, saba – on lühemad kui neil, kes elavad ekvaatorile lähemal.

IV.V Ökoloogiline jalajälg ja säästev eluviis

Vali iga tegevuse juures variant, mis on kõige säästlikum ja aitab ökoloogilist jalajälge vähendada.