Loodusõpetus 4. klassile (interaktiivsed ülesanded)

4. Inimene

4.1. Inimene kuulub loomariiki

4.2. Inimene on erinevatest osadest koosnev tervik

Piltidel on nelja inimese organismis esineva raku ja koe näited. Lohista sobiv rakk koe juurde. Mis on nende rakkude nimetus?

Elundid koosnevad kudedest. Elunditeks on näiteks nahk, süda, kopsud, silmad, magu jne. Iga elund täidab organismis kindlat ülesannet. Lohista piltide alla õiged mõisted.

Oletame, et legoklotsid on inimese rakud. Lohista iga pildi alla uuesti õige mõiste.

Lohista elundkonna ülesandega seotud joonele pilt ja sellesse elundkonda kuuluv osa. Kastid ilmuvad nähtavale lohistamise ajal. Mõned pildid on juba paigutatud õige kasti lähedusse.

4.3. Toeks vajame luustikku ja liigutamiseks lihaseid

Lohista joonisele skeleti osad.

Luustiku ülesandeks on ka siseelundeid kaitsta. Lohista luud nende organite juurde, milliseid nad kaitsevad.

Lohista iga joonise juurde, milliseid emotsioone see väljendab ja mis lihaseid kasutab.

4.4. Toidust saame vajalikke aineid ja energiat

Reasta seedimise etapid.

Millised väited iseloomustavad sinu toitumist? Lohista tabeli päisesse sobiv pealkiri. Mõtle mõlemasse tulpa veel mõni näide juurde.

4.5. Hingamine varustab organismi hapnikuga

Lohista joonisele õigesse kohta hingetoru, kopsutorud ja kopsusombukesed.

Vaata jooniseid ja kirjuta lahtritesse õige pildiga sobiv number.

Hingamine

4.6. Veri on pidevas ringluses

Veres on erinevaid rakke ja kõigil neil on kindlad ülesanded. Valged verelibled kaitsevad meid haigustekitajate eest, punased verelibled kannavad laiali hapnikku ja vereliistakud peatavad vigastuse korral verejooksu.

Vaata jooniseid ja lohista iga joonise alla, milliseid vererakke on pildil kujutatud.

4.7. Inimene sünnib, kasvab ja areneb

Lohista joonisel sõnad õigesse kohta.

Lohista eluetappide juurde sobiv pilt.

Diagrammil on toodud 10–16-aastaste poiste ja tüdrukute keskmine pikkus. Lahenda diagrammi abil ülesanne.

Kasvamine

4.8. Inimene reageerib väliskeskkonna muutustele

4.8.1 Nahk ja meeleelundid

Vaata, millega tegelevad piltidel olevad inimesed, ja lohista pildi alla, mis meeli nad kasutavad nendeks tegevusteks kõige rohkem.

Otsusta piltide põhjal, mis värvi silmadega inimene asub kõige hämaramas ja mis värvi silmadega inimene kõige eredamas valguses. Põhjenda oma vastust.

erinevat värvi silmad
Nägemine

Alexander Graham Bell oli Ameerika teadlane, leiutaja ja õpetaja, kes leiutas telefoni.

Teadlase Belli järgi on nimetatud helitugevuse mõõtühik bell. Vaata jooniselt, kui palju detsibelle on erinevatel helidel. Lohista tulba peale tegevuse nimetus.

Lohista iga pildi alla, mida nahk tunneb.

4.8.2 Närvisüsteem

Info liigub närvides väga kiiresti – umbes 100 meetrit sekundis ehk 3600 km tunnis. Meie teedel kehtib kiirusepiirang 90 km tunnis.

Lohista väidete taha, kas järgmiste nähtustega seoses reageerimise kiirus väheneb või suureneb.

Kokkuvõtteks