Loodusõpetus 3. klassile (interaktiivsed ülesanded)

Seeneriigist: samblikud

Lohista joonisel sambliku osade nimetused õigesse lahtrisse.

Kokkuvõte seeneriigist. Seente tähtsus looduses ja inimese elus

Piltidel on ülevaade seente tähtsusest inimestele. Lohista iga pildi juurde sobiv lause.

Märgi pildil ristiga (X) koht, kust seenering alustas kasvamist.

Elusolendite kooselu = kooslus

Lohista piltidel erinevate elukoosluste nimed õigesse lahtrisse.

Lohista joonisel nooltele: valgusenergia, soojusenergia, elusaine, vesi, mineraalained, süsihappegaas. Lisa iga organismirühma juurde tema roll looduses: tootja, tarbija, lagundaja.