Loodusõpetus 2. klassile (interaktiivsed ülesanded)

25. õppenädal. Kevadise ilma ja looduse vaatlus

Lohista iga foto alla sobiva kevadekuulutaja nimetus.

26. õppenädal. Taimed ja loomad põllul

27. õppenädal. Taimed põllul. Teravili

Lohista tabelisse õige pildi alla teravilja nimetus ning mida sellest tehakse.

28. õppenädal. Taimed ja loomad soos

29. õppenädal. Veekogud

30. õppenädal. Veetaimed ja -loomad

31. õppenädal. Inimeste elupaigad

32. õppenädal. Inimene ja keskkond

Kokkuvõtteks