Loodusõpetus 2. klassile (interaktiivsed ülesanded)

Hea huviline! Alates 2021/2022. õppeaastast asuvad kirjastus Mauruse digiõppematerjalid ja lisamaterjalid Taskutargas. Lisainfo ÕPI platvormi kohta: taskutark.ee/opi

Vaata Taskutargas:
Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile

26. õppenädal. Taimed ja loomad põllul

27. õppenädal. Taimed põllul. Teravili

Lohista tabelisse õige pildi alla teravilja nimetus ning mida sellest tehakse.

28. õppenädal. Taimed ja loomad soos

29. õppenädal. Veekogud

30. õppenädal. Veetaimed ja -loomad