Kirjandus 5. klassile

Õppematerjalid selle töökava kasutamiseks:

Kirjandusõpik I osa
Kirjandusõpik II osa

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee


Hea huviline! Alates 2021/2022. õppeaastast liiguvad Mauruse digiteeritud õppematerjalid ja lisamaterjalid Taskutark ÕPI keskkonda.

I poolaasta, õppetöö nädal

II poolaasta, õppetöö nädal

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Töökavad printimiseks:
Õppenädal 1–16

Töökavad printimiseks:
Õppenädal 17–36

ÕPPENÄDAL 1


Teema:
Pints, Tutsik ja kool

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab arutleda ja põhjendada oma seisukohti (nt loomapidamise teemadel)
• teab, mis on päevik ja blogi ning oskab neist mõnda nimetada
• oskab kasutada internetiotsingut vajaliku info leidmiseks
ÕppesisuTutsik läheb kooli
Alice Pantermüller, „Minu Lotta-elu. Pungil täis küülikuid“
Lõimingväärtuskasvatus
digiõpe
LisamaterjaleBigbanki koertekooli video
Agility
Raamatu „Minu Lotta-elu ...“ sisututvustus

õppenädal 2


Teema:
Pints, Tutsik ja kool

ÕpitulemusedÕpilane oskab
• selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• kirjeldada oma kultuurielamust
• teha esitlust
• jutustada või kirjeldada lugu
ÕppesisuMaidu ja Mari matkapäevik. AHHAA keskus.
Ilmar Tomusk, „Algaja ajaränduri seiklused“
Lõimingloodusteadused
LisamaterjaleAHHAA Keskus
Ilmar Tomuski tutvustus Vikipeedias
„Algaja ajaränduri seiklused“ raamatututvustus

õppenädal 3


Teema:
Pints, Tutsik ja kool

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab ilmekalt luuletust lugeda
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab koostada küsimusi
• teab, mis on koomiks ja oskab seda ise koostada
ÕppesisuAidi Vallik, „Miksid“, Ilmar Trull, „Tere, kool“, Leelo Tungal, „Nii on elu“
Olimar Kallas, „Operatsioon „Mari““
Lõimingkoostöö
kunstiõpetus
LisamaterjaleOlimar Kallase tutvustus Vikipeedias
Koomiksi tutvustus Vikipeedias

õppenädal 4


Teema:
Pints, Tutsik ja kool

ÕpitulemusedÕpilane oskab
• selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• sõnastada kirjandusteose peamõtet
• koostada loovtööd
• kirjutada kirjandusteose sisukokkuvõtet
ÕppesisuGrigori Oster, „Kahjulikud nõuanded“
Loovtöö „Kahjulikud nõuanded“ kirjutamine
Mari ja Maidu lugemissoovitus. Tim Collins, „Vlogija päevik“
Lõiming
LisamaterjaleGrigori Osteri kahjulikke nõuandeid Tartu Linnaraamatukogu lehel
Katkend raamatust „Vlogija päevik“ delfi.ee lehel
“Vlogija päeviku” lugemissoovitus

õppenädal 5


Teema:
Pints ja Tutsik lähevad maale

ÕpitulemusedÕpilane oskab
• selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• sõnastada kirjandusteose peamõtet
• koostada kirjeldust (nt oma suvepuhkusest, lapsepõlvesõpradest vm)
ÕppesisuTutsikuga puhkusel
Hugo Vaher, „Jõesaare poisid“
Lõimingmäng ja mängimine
LisamaterjaleRaamatu „Jõesaare poisid“ raamatututvustus

õppenädal 6


Teema:
Pints ja Tutsik lähevad maale

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab mis on regilaul ja kuidas seda lauldakse
• teab, mis on algriim ja mõttekordus ning oskab seda regilaulust leida
• oskab kasutada internetiotsingut
ÕppesisuRahvalaulud. „Tilluke teomees“, „Kes see oli?“ „Mardilaul“
Maidu ja Mari matkapäevik. Eesti Vabaõhumuuseum
Lõimingmuusika
rahva
kultuur
digiõpe
LisamaterjaleFilmi „Regilaul“ treiler
ERRi saade mardipäevast ja mardilauludest
Mardipäeva kombestikust Bertas

õppenädal 7


Teema:
Pints ja Tutsik lähevad maale

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on uuem rahvalaul ja kuidas seda lauldakse
• teab, mis on lõppriim
ÕppesisuAnnely Lember, „Isaga metsatööl“
Rahvalaulud „Mu isal on suur talukoht“. „Sulast otsimas“, „Ihne peremees“
Lõimingmuusika
väärtuskasvatus
LisamaterjaleRMK video „Eesti mets räägib Eesti lugu“
RMK metsateemaline sari „Eesti metsa lugu“:
muinasaeg,
mõisaaeg,
Eestiaeg,
nõukogude aeg,
tänapäev.
Õppematerjal eesti uuema rahvalaulu kohta e-koolikotis

õppenädal 8


Teema:
Pints ja Tutsik lähevad maale

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on ajalooline jutustus ja oskab mõnda neist nimetada
ÕppesisuMark Twain, „Prints ja kerjus“
Maidu ja Mari lugemissoovitus. Kätlin Kaldmaa, „Halb tüdruk on jumala hea olla“
Lõimingajalugu
LisamaterjaleMark Twaini tutvustus Vikipeedias
Raamatu „Prints ja kerjus“ sisututvustus
Raamatu “Halb tüdruk on jumala hea olla” tutvustus

õppenädal 9


Teema:
Tutsikuga metsas

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• oskab teha looduskirjeldust
• teab, mis on loomajutt
ÕppesisuKuidas Tutsikuga metsas käiakse.
Jack London, „Valgekihv“
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleJuhised looduses liiklejale
Jack Londoni tutvustus Vikipeedias
Filmi “Valgekihv” trailer
Ingliskeelne video põlisameeriklastest (indiaanlastest)

õppenädal 10


Teema:
Tutsikuga metsas

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• oskab kirjutada loodusteemalist luuletust
• oskab kirjeldada
• oskab internetist vajalikku infot otsida
ÕppesisuTormi Kevvai „Põdra põrked“, Eno Raud, „Vana rabakana“, Helvi Jürisson, „Käiku rajava muti laul“
Maidu ja Mari matkapäevik. Sissekanne nr 3: Elistvere loomapark.
Lõimingloodusõpetus
digiõpetus
LisamaterjaleElistvere loomapargi veebileht
Video Elistvere loomapargist

õppenädal 11


Teema:
Tutsikuga metsas

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on aimekirjandus
• oskab töötada rühmas
• teab, mis on muinasjutu ja selle alaliigi, loomamuinasjutu tunnused
ÕppesisuPeeter Ernits, „Kivialused ja teised“.
Muinasjutt „Tuhakuningas“
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleRühmatöö „Loodusfotograafid“. Tehke klassis lõimitud ühistöö „Loodusfotograafid“ (koostöös mõne teise aineõpetajaga). 1) Eeltöö. Uurige klassiga Eesti tuntumate loodusfotograafide tegemisi. Kui võimalik, siis kutsuge mõni fotograaf klassi rääkima pildistamise põhimõtetest ja sellest, millele pildistamisel tähelepanu pöörata.
2) Pildistamine. Valige kas üksi või paarilisega mõni päev pildistamiseks looduses. Võib pildistada ka linnaloodust.
3) Vali kas üksi või koos paarilisega välja teie arvates kõige õnnestunum foto. 4) Tehke fotodest klassis Powerpointi slaidiesitlus. Fotole võib lisada ka lühikese foto saamisloo. Eesti loodusfotograafid
Peeter Ernitsa tutvustus Vikipeedias
Eesti loomamuinasjuttude andmebaas
Eesti muinasjutud Vikitekstides

õppenädal 12


Teema:
Tutsikuga metsas

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on loodusluule
• oskab kirjutada lugemissoovitust
ÕppesisuJaan Kaplinski, „Miks“, Jaanus Tamm, „Suvisel maal“, Ott Arder, „Tule metsa, mine metsa!“
Maidu ja Mari lugemissoovitus.
Katherine Applegate, „Üks ja ainus Ivan“
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleValik loodusluuletusi
„Tule metsa, mine metsa!“ lauluna
MandoTrio ja Silver Sepp, „Nõuan linnurahu“
Katkend raamatust „Üks ja ainus Ivan“
Gorilla Ivani tegelaskuju on võetud tegelikust elust. Selleks on Atlanta loomaaias elanud Ivan. Ivan suri 2012. aastal 50 aasta vanusena. Atlanta loomaaed postitas selle kurva sündmuse puhul Ivani mälestuseks sellesama Youtube’i videoklipi.

õppenädal 13


Teema:
Pints ja Tutsik ajavad jälge

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on kriminaaljutt ja oskab nimetada mõnd krimijuttude autorit
• oskab koostada kava
ÕppesisuKuidas ajada jälge?
Astrid Lindgren,
„Meisterdetektiiv Blomkvist“
Lõimingkarjääriõpetus
LisamaterjaleERRi videoklipp Pärnu narko- ja jäljekoerast
Ülevaade kriminaaljutust
Astrid Lindgreni tutvustus Vikipeedias

õppenädal 14


Teema:
Pints ja Tutsik ajavad jälge

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on loodusluule
• oskab kirjutada lugemissoovitust
ÕppesisuJaan Kaplinski, „Miks“, Jaanus Tamm, „Suvisel maal“, Ott Arder, „Tule metsa, mine metsa!“
Maidu ja Mari lugemissoovitus.
Katherine Applegate, „Üks ja ainus Ivan“
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleValik loodusluuletusi
„Tule metsa, mine metsa!“ lauluna
MandoTrio ja Silver Sepp, „Nõuan linnurahu“
Katkend raamatust „Üks ja ainus Ivan“
Gorilla Ivani tegelaskuju on võetud tegelikust elust. Selleks on Atlanta loomaaias elanud Ivan. Ivan suri 2012. aastal 50 aasta vanusena. Atlanta loomaaed postitas selle kurva sündmuse puhul Ivani mälestuseks sellesama Youtube’i videoklipi.

õppenädal 15


Teema:
Pints ja Tutsik ajavad jälge

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• oskab arutleda, miks lastel võib tekkida elus probleeme ja kuidas neid saaks lahendada
• oskab nimetada jõulukombeid
ÕppesisuJaanus Vaiksoo, „Pätt kingapoes“, Aino Pervik, „Härra Tee ja proua Kohv vaatavad pärast veel poole ööni koledat krimifilmi“, Lehte Hainsalu, „Lapsed, kes laiale teele lähevad“
Anna Catherine Vestly, „Marte ja vanaema“, vanaema ja Morten“
Lõimingtavad ja kombed
LisamaterjaleERRi arhiivist on leitav kuuldemäng, mis on tehtud Vestly raamatu "Kaheksa väikest, kaks suurt ja veoauto". Kuula seda ja arutle, mis vahenditega on selles lugu edasi antud. Mida uut tegelaste kohta teada saad?
Taanlaste jõulupudingu tegemine
Jõulud Eesti rahvakalendris

õppenädal 16


Teema:
Pints ja Tutsik ajavad jälge

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• oskab esitada luuletust peast
• oskab kirjutada lugemissoovitust
ÕppesisuEllen Niit, „Kutse päkapikule“, Milvi Panga, „Jaanist jõulu“, Wimberg, „Kahtlane jõuluvana“
Maidu ja Mari lugemissoovitus. Ilmar Tomusk, Kriminaalne koolipapa. Viienda A kriminalistid“
Lõimingtavad ja kombed
LisamaterjaleKuula katkendit Ilmar Tomuski raamatust „Kriminaalne koolipapa“ ERRist

õppenädal 17


Teema:
Pints ja Tutsik teevad tööd

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on mõistekaart;
• oskab mõistekaarti ise luua;
• oskab kasutada internetiotsingut meediast vajaliku info leidmiseks;
• oskab teha lühikest referaati.
ÕppesisuPints ja Tutsik teevad tööd.
Jüri Parijõgi, „Mägiste poiste kanakasvatus“
Lõimingajalugu
karjääriõpe
rahvakultuur
digiõpe
LisamaterjalePäästekoerte kohta veebis
Ingliskeelne video päästekoerte treenimisest
Jüri Parijõgi Vikipeedias
„Mägiste poiste kanakasvatus” ERR-i arhiivis

õppenädal 18


Teema:
Pints ja Tutsik teevad tööd

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on valm;
• oskab valmide tegevustikku ja probleeme seostada reaalse eluga;
• oskab valme oma sõnadega ümber jutustada.
ÕppesisuAisopos, „Rebane ja viinamarjakobar“
Jakob Tamm, „Punik“
Ivan Krõlov, „Luik, haug ja vähk“
Aisopos, „Kilpkonn ja jänes“
Lõimingväärtuskasvatus
LisamaterjaleAisopos Vikipeedias
„Ajalootund” Aisoposest ERR-i arhiivis
Jakob Tamm Eesti kultuuriloolises veebis
„Punik” ERR-i arhiivis
Ülesanded Ivan Krõlovi valmi „Luik, haug ja vähk“ kohta Miksikeses

õppenädal 19


Teema:
Pints ja Tutsik teevad tööd

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, kuidas tehakse elektrit ja mis tööd on selleks vajalikud;
• oskab elektrit väärtustada;
• teab, mis on kava;
• oskab teksti põhjal ise kava koostada.
ÕppesisuMaidu ja Mari matkapäevik. Eesti Kaevandusmuuseum ja Energia Avastuskeskus
August Jakobson, „Surm teeb sepatööd“
Lõimingloodusõpetus
oskusõpe
karjääriõpe
LisamaterjaleEnergia Avastuskeskuse veebileht
Eesti Kaevandusmuuseumi veebileht
August Jakobson Vikipeedias

õppenädal 20


Teema:
Pints ja Tutsik teevad tööd

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on muistend;
• oskab selgitada, mis on peamine erinevus muistendi ja muinasjutu vahel.
ÕppesisuMattias Johann Eisen, „Kalevipoja lauavõitlus“
Peeter Süda, „Tõldemägi“
Lõimingrahvakultuur
muusika
kunstiõpetus
LisamaterjaleMattias Johann Eisen Eesti kultuuriloolises veebis
Metsatöllu muusikavideo „Vaid vaprust“

õppenädal 21


Teema:
Pints ja Tutsik teevad tööd

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on eepos;
• oskab selgitada, mille poolest erineb eepos muistendist.
ÕppesisuFriedrich Reinhold Kreutzwald „Kalevipoeg“
Mari ja Maidu lugemissoovitus: Jaan Rannap, „Roheline kindlus“
Lõimingrahvakultuur
muusika
koostööoskus
kunstiõpetus
LisamaterjaleFriedrich Reinhold Kreutzwald Eesti kultuuriloolises veebis
„Kalevala“ Vikipeedias
„Kalevipoja“ pilteepost tutvustav video
Jaan Rannapi raamatu “Roheline kindlus” tutvustus
Miksikese ristsõna Jaan Rannapist

õppenädal 22


Teema:
Pints, Tutsik ja kodu

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on vanasõna;
• oskab selgitada vanasõnade tähendust.
ÕppesisuKuidas Tutsik kodust minema viidi
Reeli Reinaus, „Kuidas mu isa endale uue naise sai“
Lõimingeesti keel
väärtuskasvatus
oskusõpe
LisamaterjaleVanasõnade andmebaas
Reeli Reinausi veebileht
Kuula järjejuttu: Reeli Reinaus "Kuidas mu isa endale uue naise sai"

õppenädal 23


Teema:
Pints, Tutsik ja kodu

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on kõnekäänd;
• oskab selgitada, mida mingi kõnekäänuga mõeldakse;
• oskab oma viimatise loetud raamatu põhjal selgitada, mis oli lugemise eesmärk;
• oskab fantaseerida, milline oleks olnud tema elu 100 aastat tagasi.
ÕppesisuAidi Vallik, „Sõbratüng“
Eno Raud, „Suu pea, puupea!“
Sulev Oll, „Kuidas lükkad, nõnda läheb“
Maidu ja Mari matkapäevik. Eesti Rahva Muuseum
Lõimingeesti keel
koostööoskus
rahvakultuur
ajalugu
LisamaterjaleKõnekäändude otsing veebisõnastiku abil
Aidi Vallik Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel
Eno Raud Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel
Videolõik sellest, kuidas Sulev Ollist sai luuletaja, kuidas ta oma luuletusi kirjutab ning kuidas sündisid vanasõnaluuletused
Eesti Rahva Muuseumi veebileht

õppenädal 24


Teema:
Pints, Tutsik ja kodu

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on tõsielulugu;
• oskab määrata, millal ja kus loetud tõsielujutu tegevus toimub ning mis on selle keskne sündmus.
ÕppesisuMaidu ja Mari matkapäevik. Eesti Rahva Muuseum
Kadri Hinrikus, „Kui emad olid väikesed“
Lõimingrahvakultuur
ajalugu
väärtuskasvatus
LisamaterjalePõnevusfilm „Eesti Rahva Muuseumi verdtarretav saladus“
Kadri Hinrikus Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel
1944. aasta märtsipommitamisest Tallinna Linnaarhiivi veebilehel

õppenädal 25


Teema:
Pints, Tutsik ja kodu

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab sõnastada luuletuse sõnumit või olulisimat mõtet;
• oskab ise kirjutada luuletust;
• oskab loetud jutu põhjal koostada kava.
ÕppesisuLeelo Tungal, „See väike maa“
Heiki Vilep, „Eestimaa“
Andrus Norak, „Kodumaa on...“
Henno Käo, „Kui veel telekat ei olnud“

Lisaharjutus 1
Lisaharjutus 2 (veebis)
Lõimingeesti keel
kunstiõpetus
väärtuskasvatus
ajalugu
LisamaterjaleLeelo Tungal Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel
Heiki Vilepi veebileht
Andrus Norak Vikipeedias
Henno Käo Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel

õppenädal 26


Teema:
Pints, Tutsik ja kodu

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, kes on lastekirjanik;
• teab, keda võib nimetada paikkondlikuks kirjanikuks;
• oskab anda ülevaate oma paikkondlikust kirjanikust.
ÕppesisuMait Maikelluke, „Meie paikkondlik kirjanik Juhani Püttsepp“
Maidu ja Mari lugemissoovitus: Juhani Püttsepp, „Gibraltari laevakoerte ühing“

Lisaharjutus 3
Lisaharjutus 4
Lõimingloodusõpetus
väärtuskasvatus
LisamaterjaleJuhani Püttsepp Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel
Raamatu “Gibraltari laevakoerte ühing” tutvustus

õppenädal 27


Teema:
Pints, Tutsik ja palju vett

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab kasutada internetiotsingut vajaliku teabe leidmiseks;
• oskab leida tekstist kirjelduse ja selle oma sõnadega ümber jutustada.
ÕppesisuPints ja Tutsik kardavad vett
Iko Maran, „Jass“

Lisaharjutus 5
Lisaharjutus 6
Lõimingdigiõpe
loodusõpetus
väärtuskasvatus
oskusõpe
LisamaterjaleVetelpäästekoerte kohta veebis
Saade “Sõber koer” näitab, kuidas töötavad vetelpäästekoerad (01.00–10.46)
Iko Maran Vikipeedias

õppenädal 28


Teema:
Pints, Tutsik ja palju vett

ÕpitulemusedÕpilane
• mõistab lihtsamat vanaaegset teksti ja oskab selles parandada õigekirjavead;
• oskab sõnastada luuletuse sisu:
• oskab kasutada internetiotsingut vajaliku teabe leidmiseks;
• oskab teha muusikalise taustaga slaidiesitlust.
ÕppesisuKirjanduspähkel: meremehe kiri
„Jaan ja ookean“ (rahvaluule)
Ott Arder, „Ookean“
Julius Oro, „Meremeeste laul“
Johan Pitka, „Orkaani käes“

Lisaharjutus 7
Lisaharjutus 8
Lõimingajalugu
eesti keel
karjääriõpetus
digiõpe
muusika
LisamaterjaleOtt Arderi „Ookean“ joonismuuvina
Julius Oro Vikipeedias
Johan Pitka kohta veebis siin ja siin

õppenädal 29


Teema:
Pints, Tutsik ja palju vett

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab kasutada internetiotsingut vajaliku teabe leidmiseks;
• teab, mis on seiklusjutt;
• oskab seiklusjuttu ise edasi arendada ja fantaseerida sellele lõpu.
ÕppesisuMaidu ja Mari matkapäevik. Eesti Meremuuseum
Louis Sachar, „Augud“

Lisaharjutus 9 (veebis)
Lisaharjutus 10 printimiseks või veebis
Lõimingajalugu
loodusõpetus
LisamaterjaleEesti Meremuuseumi veebileht
Ingliskeelne film Louis Sachari raamatu “Augud” järgi

õppenädal 30


Teema:
Pints, Tutsik ja palju vett

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on epiteet;
• oskab epiteete kasutada;
• mõtleb välja ühe tegelase ja tema unistuse ning oskab kujutada oma tegelase teekonda unistuseni koomiksina.
ÕppesisuHando Runnel, „Kehv kõhn poiss“
Doris Kareva, „Kuuhobune“
Maidu ja Mari lugemissoovitus: Levi Hendriksen, „Kuradisaare ingel“

Lisaharjutus 11
Lisaharjutus 12
Lõimingväärtuskasvatus
kunstiõpetus
LisamaterjaleEpiteetide leidmise harjutus
Hando Runnel Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel
Doris Kareva Vikipeedias
„Kuradisaare ingli” tutvustus Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel

õppenädal 31


Teema:
Pints ja Tutsik leiavad sõbra

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab arutleda, kuidas kellegagi sõbraks saada ja kuidas oma sõprust tugevana hoida;
• oskab nimetada jutu, näidendi või filmi pea- ja kõrvaltegelasi.
ÕppesisuTutsik ja tema sõbrannad

Lisaharjutus 13

R. J. Palacio „Ime“

Lisaharjutus 14 (veebis)
Lõimingväärtuskasvatus
koostööoskus
inimeseõpetus
LisamaterjaleMiksikese tööleht sõpruse kohta
Katkendeid R. J. Palacio romaanist „Ime“ ERR-i arhiivis

õppenädal 32


Teema:
Pints ja Tutsik leiavad sõbra

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab arutleda sõpruse ning inimestevaheliste sarnasuste ja erinevuste üle;
• oskab esitada luuletust peast.
ÕppesisuR. J. Palacio „Ime“
Sulev Oll, „Mulle meeldib kätel käia“
Betti Alver, „Tüli“
Leelo Tungal, „Sõber“

Lisaharjutus 15
Lisaharjutus 16
Lõimingkoostööoskus
väärtuskasvatus
oskusõpe
LisamaterjalePalacio raamatu põhjal tehtud filmi “Väike ime” treiler
Sulev Oll Vikipeedias

õppenädal 33


Teema:
Pints ja Tutsik leiavad sõbra

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada, mis on draama nii laiemas kui ka kitsamas tähenduses;
• oskab jutustada oma viimasest teatrielamusest ning sellest, mis mõtteid ja tundeid see tekitas.
ÕppesisuKen Campbell, „Skangpoomijad“
Lisaharjutus 17 (veebis)
Lisaharjutus 18
Lõimingeesti keel
draamaõpetus
Lisamaterjale„Skangpoomijad“ ERR-i arhiivis 1. osa ja 2. osa
Tuletiste moodustamise harjutus
Uute sõnade loomisest ERR-i arhiivis

õppenädal 34


Teema:
Pints ja Tutsik leiavad sõbra

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, et muusika ja teatri jaoks on Eestis oma muuseum;
• oskab koostada nimekirja pillidest, mida on lähedalt näinud;.
• oskab nimetada lemmiknäitleja ja oma arvamust põhjendada;
• oskab teatri veebilehelt leida etenduse, mida vaatama minna.
ÕppesisuMaidu ja Mari matkapäevik. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum ning NUKU muuseum
Lisaharjutus 19 (veebis)
Lisaharjutus 20
Lõimingmuusika
ajalugu
draamaõpetus
digiõpe
LisamaterjaleTeatri- ja muusikamuuseumi veebileht
NUKU muuseumi veebileht
Eesti näitlejaid veebis

õppenädal 35


Teema:
Pints ja Tutsik leiavad sõbra

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti;
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet.
ÕppesisuErvin Lázár, „Aasper ja Paasper“
Lisaharjutus 21 (veebis)
Lisaharjutus 22
Lõimingkoostööoskus
draamaõpetus
LisamaterjaleErvin Lázári raamatu „Seitsmepäine haldjas“ tutvustus
Muinasjutukogul „Seitsmepäine haldjas“ põhineva teatrietenduse veebileht

õppenädal 36


Teema:
Pints ja Tutsik leiavad sõbra

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on värssjutustus;
• teab lasteraamatute illustraatoreid ning oskab nende hulgast nimetada oma lemmiku
ÕppesisuEllen Niit, „Suur maalritöö“
Maidu ja Mari lugemissoovitus: Brian Selznick, „Hugo Cabret leiutis“

Lisaharjutus 23 (veebis)
Lisaharjutus 24
Lõimingkunstiõpetus
muusika
LisamaterjaleMultifilmi „Suur maalritöö“ treiler ERR-i arhiivis
Brian Selznicki raamatu „Hugo Cabret leiutis“ tutvustus Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel