Kirjandus 5. klassile

I poolaasta, õppetöö nädal

II poolaasta, õppetöö nädal

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Töökavad printimiseks:
Õppenädal 1–16

Töökavad printimiseks:
Õppenädal 17–36

ÕPPENÄDAL 1


Teema:
Pints, Tutsik ja kool

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab arutleda ja põhjendada oma seisukohti (nt loomapidamise teemadel)
• teab, mis on päevik ja blogi ning oskab neist mõnda nimetada
• oskab kasutada internetiotsingut vajaliku info leidmiseks
ÕppesisuTutsik läheb kooli
Alice Pantermüller, „Minu Lotta-elu. Pungil täis küülikuid“
Lõimingväärtuskasvatus
digiõpe
LisamaterjaleBigbanki koertekooli video
Agility
Raamatu „Minu Lotta-elu ...“ sisututvustus

õppenädal 2


Teema:
Pints, Tutsik ja kool

ÕpitulemusedÕpilane oskab
• selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• kirjeldada oma kultuurielamust
• teha esitlust
• jutustada või kirjeldada lugu
ÕppesisuMaidu ja Mari matkapäevik. AHHAA keskus.
Ilmar Tomusk, „Algaja ajaränduri seiklused“
Lõimingloodusteadused
LisamaterjaleAHHAA Keskus
Ilmar Tomuski tutvustus Vikipeedias
„Algaja ajaränduri seiklused“ raamatututvustus

õppenädal 3


Teema:
Pints, Tutsik ja kool

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab ilmekalt luuletust lugeda
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab koostada küsimusi
• teab, mis on koomiks ja oskab seda ise koostada
ÕppesisuAidi Vallik, „Miksid“, Ilmar Trull, „Tere, kool“, Leelo Tungal, „Nii on elu“
Olimar Kallas, „Operatsioon „Mari““
Lõimingkoostöö
kunstiõpetus
LisamaterjaleOlimar Kallase tutvustus Vikipeedias
Koomiksi tutvustus Vikipeedias

õppenädal 4


Teema:
Pints, Tutsik ja kool

ÕpitulemusedÕpilane oskab
• selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• sõnastada kirjandusteose peamõtet
• koostada loovtööd
• kirjutada kirjandusteose sisukokkuvõtet
ÕppesisuGrigori Oster, „Kahjulikud nõuanded“
Loovtöö „Kahjulikud nõuanded“ kirjutamine
Mari ja Maidu lugemissoovitus. Tim Collins, „Vlogija päevik“
Lõiming
LisamaterjaleGrigori Osteri kahjulikke nõuandeid Tartu Linnaraamatukogu lehel
Katkend raamatust „Vlogija päevik“ delfi.ee lehel
“Vlogija päeviku” lugemissoovitus

õppenädal 5


Teema:
Pints ja Tutsik lähevad maale

ÕpitulemusedÕpilane oskab
• selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• sõnastada kirjandusteose peamõtet
• koostada kirjeldust (nt oma suvepuhkusest, lapsepõlvesõpradest vm)
ÕppesisuTutsikuga puhkusel
Hugo Vaher, „Jõesaare poisid“
Lõimingmäng ja mängimine
LisamaterjaleRaamatu „Jõesaare poisid“ raamatututvustus

õppenädal 6


Teema:
Pints ja Tutsik lähevad maale

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab mis on regilaul ja kuidas seda lauldakse
• teab, mis on algriim ja mõttekordus ning oskab seda regilaulust leida
• oskab kasutada internetiotsingut
ÕppesisuRahvalaulud. „Tilluke teomees“, „Kes see oli?“ „Mardilaul“
Maidu ja Mari matkapäevik. Eesti Vabaõhumuuseum
Lõimingmuusika
rahva
kultuur
digiõpe
LisamaterjaleFilmi „Regilaul“ treiler
ERRi saade mardipäevast ja mardilauludest
Mardipäeva kombestikust Bertas

õppenädal 7


Teema:
Pints ja Tutsik lähevad maale

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on uuem rahvalaul ja kuidas seda lauldakse
• teab, mis on lõppriim
ÕppesisuAnnely Lember, „Isaga metsatööl“
Rahvalaulud „Mu isal on suur talukoht“. „Sulast otsimas“, „Ihne peremees“
Lõimingmuusika
väärtuskasvatus
LisamaterjaleRMK video „Eesti mets räägib Eesti lugu“
RMK metsateemaline sari „Eesti metsa lugu“:
muinasaeg,
mõisaaeg,
Eestiaeg,
nõukogude aeg,
tänapäev.
Õppematerjal eesti uuema rahvalaulu kohta e-koolikotis

õppenädal 8


Teema:
Pints ja Tutsik lähevad maale

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on ajalooline jutustus ja oskab mõnda neist nimetada
ÕppesisuMark Twain, „Prints ja kerjus“
Maidu ja Mari lugemissoovitus. Kätlin Kaldmaa, „Halb tüdruk on jumala hea olla“
Lõimingajalugu
LisamaterjaleMark Twaini tutvustus Vikipeedias
Raamatu „Prints ja kerjus“ sisututvustus
Raamatu “Halb tüdruk on jumala hea olla” tutvustus

õppenädal 9


Teema:
Tutsikuga metsas

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• oskab teha looduskirjeldust
• teab, mis on loomajutt
ÕppesisuKuidas Tutsikuga metsas käiakse.
Jack London, „Valgekihv“
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleJuhised looduses liiklejale
Jack Londoni tutvustus Vikipeedias
Filmi “Valgekihv” trailer
Ingliskeelne video põlisameeriklastest (indiaanlastest)

õppenädal 10


Teema:
Tutsikuga metsas

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• oskab kirjutada loodusteemalist luuletust
• oskab kirjeldada
• oskab internetist vajalikku infot otsida
ÕppesisuTormi Kevvai „Põdra põrked“, Eno Raud, „Vana rabakana“, Helvi Jürisson, „Käiku rajava muti laul“
Maidu ja Mari matkapäevik. Sissekanne nr 3: Elistvere loomapark.
Lõimingloodusõpetus
digiõpetus
LisamaterjaleElistvere loomapargi veebileht
Video Elistvere loomapargist

õppenädal 11


Teema:
Tutsikuga metsas

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on aimekirjandus
• oskab töötada rühmas
• teab, mis on muinasjutu ja selle alaliigi, loomamuinasjutu tunnused
ÕppesisuPeeter Ernits, „Kivialused ja teised“.
Muinasjutt „Tuhakuningas“
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleRühmatöö „Loodusfotograafid“. Tehke klassis lõimitud ühistöö „Loodusfotograafid“ (koostöös mõne teise aineõpetajaga). 1) Eeltöö. Uurige klassiga Eesti tuntumate loodusfotograafide tegemisi. Kui võimalik, siis kutsuge mõni fotograaf klassi rääkima pildistamise põhimõtetest ja sellest, millele pildistamisel tähelepanu pöörata.
2) Pildistamine. Valige kas üksi või paarilisega mõni päev pildistamiseks looduses. Võib pildistada ka linnaloodust.
3) Vali kas üksi või koos paarilisega välja teie arvates kõige õnnestunum foto. 4) Tehke fotodest klassis Powerpointi slaidiesitlus. Fotole võib lisada ka lühikese foto saamisloo. Eesti loodusfotograafid
Peeter Ernitsa tutvustus Vikipeedias
Eesti loomamuinasjuttude andmebaas
Eesti muinasjutud Vikitekstides

õppenädal 12


Teema:
Tutsikuga metsas

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on loodusluule
• oskab kirjutada lugemissoovitust
ÕppesisuJaan Kaplinski, „Miks“, Jaanus Tamm, „Suvisel maal“, Ott Arder, „Tule metsa, mine metsa!“
Maidu ja Mari lugemissoovitus.
Katherine Applegate, „Üks ja ainus Ivan“
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleValik loodusluuletusi
„Tule metsa, mine metsa!“ lauluna
MandoTrio ja Silver Sepp, „Nõuan linnurahu“
Katkend raamatust „Üks ja ainus Ivan“
Gorilla Ivani tegelaskuju on võetud tegelikust elust. Selleks on Atlanta loomaaias elanud Ivan. Ivan suri 2012. aastal 50 aasta vanusena. Atlanta loomaaed postitas selle kurva sündmuse puhul Ivani mälestuseks sellesama Youtube’i videoklipi.

õppenädal 13


Teema:
Pints ja Tutsik ajavad jälge

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on kriminaaljutt ja oskab nimetada mõnd krimijuttude autorit
• oskab koostada kava
ÕppesisuKuidas ajada jälge?
Astrid Lindgren,
„Meisterdetektiiv Blomkvist“
Lõimingkarjääriõpetus
LisamaterjaleERRi videoklipp Pärnu narko- ja jäljekoerast
Ülevaade kriminaaljutust
Astrid Lindgreni tutvustus Vikipeedias

õppenädal 14


Teema:
Pints ja Tutsik ajavad jälge

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• teab, mis on loodusluule
• oskab kirjutada lugemissoovitust
ÕppesisuJaan Kaplinski, „Miks“, Jaanus Tamm, „Suvisel maal“, Ott Arder, „Tule metsa, mine metsa!“
Maidu ja Mari lugemissoovitus.
Katherine Applegate, „Üks ja ainus Ivan“
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleValik loodusluuletusi
„Tule metsa, mine metsa!“ lauluna
MandoTrio ja Silver Sepp, „Nõuan linnurahu“
Katkend raamatust „Üks ja ainus Ivan“
Gorilla Ivani tegelaskuju on võetud tegelikust elust. Selleks on Atlanta loomaaias elanud Ivan. Ivan suri 2012. aastal 50 aasta vanusena. Atlanta loomaaed postitas selle kurva sündmuse puhul Ivani mälestuseks sellesama Youtube’i videoklipi.

õppenädal 15


Teema:
Pints ja Tutsik ajavad jälge

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• oskab arutleda, miks lastel võib tekkida elus probleeme ja kuidas neid saaks lahendada
• oskab nimetada jõulukombeid
ÕppesisuJaanus Vaiksoo, „Pätt kingapoes“, Aino Pervik, „Härra Tee ja proua Kohv vaatavad pärast veel poole ööni koledat krimifilmi“, Lehte Hainsalu, „Lapsed, kes laiale teele lähevad“
Anna Catherine Vestly, „Marte ja vanaema“, vanaema ja Morten“
Lõimingtavad ja kombed
LisamaterjaleERRi arhiivist on leitav kuuldemäng, mis on tehtud Vestly raamatu "Kaheksa väikest, kaks suurt ja veoauto". Kuula seda ja arutle, mis vahenditega on selles lugu edasi antud. Mida uut tegelaste kohta teada saad?
Taanlaste jõulupudingu tegemine
Jõulud Eesti rahvakalendris

õppenädal 16


Teema:
Pints ja Tutsik ajavad jälge

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti
• oskab sõnastada kirjandusteose peamõtet
• oskab esitada luuletust peast
• oskab kirjutada lugemissoovitust
ÕppesisuEllen Niit, „Kutse päkapikule“, Milvi Panga, „Jaanist jõulu“, Wimberg, „Kahtlane jõuluvana“
Maidu ja Mari lugemissoovitus. Ilmar Tomusk, Kriminaalne koolipapa. Viienda A kriminalistid“
Lõimingtavad ja kombed
LisamaterjaleKuula katkendit Ilmar Tomuski raamatust „Kriminaalne koolipapa“ ERRist