Inimeseõpetus 3. klassile (interaktiivsed ülesanded)

1. õppenädal

Tervitamine (lk 6–7)

2. õppenädal

Hea ja halb käitumine (lk 8–9)

3. õppenädal

Meie käitumise mõju (lk 10–12)

4.–5. õppenädal

Liiklus (lk 13–17)

6. õppenädal

Teave, teabeallikad ja nende kasutamine (lk 18–20)

7.–8. õppenädal

Reklaam ja selle mõju (lk 21–23)

9. õppenädal

Tavad ja kombed (lk 24–26)

10. õppenädal

Mäng ja õppimine (lk 27–31)

11. õppenädal

Õppimine ja töö: elukutsed (lk 32–35)

12. õppenädal

Tähtpäevad ja uskumused (lk 36–37)

13. õppenädal

Ohutus (lk 38–39)

14.–15. õppenädal

Ühised tegemised (lk 40–43)

16.–17. õppenädal

Suhted (lk 44–46)

Tunded (lk 47–49)

18.–19. õppenädal

Kiusamine (lk 50–53)

Üksteise austamine (lk 54–59)

20. õppenädal

Kodumaa (lk 60)

Eesti sümbolid: lipp, vapp ja hümn (lk 61–62)

Rahvussümbolid (lk 63)

21. õppenädal

Eesti ja Euroopa (lk 64–65)

Eesti Vabariigi tähtpäevad (lk 66–67)

22. õppenädal

Lapse õigused ja kohustused (lk 68–72)

23.–24. õppenädal

Tervis (lk 73–76)

25. õppenädal

Tervislik eluviis (lk 77–79)

Ülesandeid aitab lahendada Tervise Arengu Instituudi plakat.

27.–28. õppenädal

Ohud tervisele. Toimetulek ohuolukorras (lk 80–85)

29.–30. õppenädal

Kodukoht (lk 86–88)

Lohista maakondade vapid kaardil õigesse kohta!

31.–32. õppenädal

Liiklus: rattaga sõitmine (lk 89–96)

33.–34. õppenädal

Raha ja vastutus (lk 97–100)