Eesti keel 5. klassile (interaktiivsed ülesanded)

26. õppenädal, lisaharjutus 3

Jutustav kirjand

27. õppenädal, lisaharjutus 10

Sõnasaamisviisid: tehislik loomine

Otsi sõnarägastikust tehislikke sõnu. Kirjuta kõik leitud sõnad välja. Otsi neile tähendus. Sind aitavad sõnaraamatud: õigekeelsussõnaraamat http://www.eki.ee/dict/qs/ ja seletav sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/ekss/.

28. õppenädal, lisaharjutus 12

Sünonüümid

Leia liitsõna asemele sobiv sünonüüm. Vajaduse korral kasuta sünonüümisõnastiku abi: http://www.eki.ee/dict/sys/.

28. õppenädal, lisaharjutus 14

Homonüümid

29. õppenädal, lisaharjutus 15

Võõrsõnad

29. õppenädal, lisaharjutus 17

Tsitaatsõnad

30. õppenädal, lisaharjutus 21

Fakt ja arvamus

Loe tähelepanelikult järgmisi lauseid. Kas tegemist on fakti või arvamusega?

31. õppenädal, lisaharjutus 23

Kõnekeel ja kirjakeel

32. õppenädal, lisaharjutus 27

Lause. Öeldis

32. õppenädal, lisaharjutus 30

Lause. Alus

33. õppenädal, lisaharjutus 31

Lihtlause

Leia õige vastus.

34. õppenädal, lisaharjutus 35

Liitlause

Vali õige vastus.

35. õppenädal, lisaharjutus 40

Netisuhtlus

35. õppenädal, lisaharjutus 42

Küberkiusamine

Vali õige vastus. NB! Mõnel juhul võib õigeid vastuseid olla mitu.

36. õppenädal, lisaharjutus 45

Suuline ettekanne. Avalik esinemine

Leia õige vastus.

36. õppenädal, lisaharjutus 46

Kordamine