Mauruse gümnaasiumiõpiku “Lähiajalugu I” juurde kuulub toetav e-keskkond.

  • Lisalugemistekstid õpiku autoritelt Toomas Hiiolt ja Karin Lippuselt
  • Õpikus olevad kaardid, tabelid ja skeemid ekraanil näitamiseks
  • Mõistesõnastik

 

 Sisene

 

  

 

Lisainfo

Lehelt leiate meie gümnaasiumile mõeldud „Lähiajalugu I“ paberõpiku lisalugemispalad. Nimelt olid Toomas Hiio ja Karin Lippus niivõrd produktiivsed autorid, et kõik kirjutatu ei mahtunud paberkaante vahele ära. Lisalugemised on paberõpikus markeeritud arvuti ja luubi sümboliga ning nende eesmärk on võimaldada minna huvipakkuva teemaga süvitsi, pakkuda taustainfot või teistsugust vaatenurka. Hea õppematerjali tunnuseks on tänapäeval paindlikkus. Rõhutame aga, et need lisalugemised ei ole eraldiseisvad peatükid ning töötavad vaid koos paberõpiku tekstiga.

Lisaks on toetavas keskkonnas leidnud oma koha õpiku kaardid, skeemid ja tabelid. Nii saab neid vajadusel ekraanil näidata või välja printida. Ka täiendatud mõistesõnastik on veebilehel olemas.