EESTI KEEL JA MATEMAATIKA | INIMESEÕPETUS |  LOODUSÕPETUS


Iseseisvad töödEesti keele kuulamisülesanded   

 

ISESEISVAD TÖÖD

Eesti keel

Iseseisev töö nr 1 (september)

Iseseisev töö nr 2 (oktoober)

Iseseisev töö nr 3 (november)

Iseseisev töö nr 4 (detsember)

Mida õppisid? (mai esimene nädal)

Matemaatika

Kontrolltöö nr 1 (september)

Kontrolltöö nr 2 (oktoober)

 

 

 

EESTI KEELE KUULAMISÜLESANDED